ZDROWIE i URODA

Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy to wartość pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, aby nabyć jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do kursów innych walut. Jej celem staje się zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, ponieważ czyni ona ich artykuły tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkie, gdyż wpływają na przyrost inflacji (droższe stają się dobra z importu). Do tego dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, skłania pozostałe kraje, będące ważnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu uchronienia własnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości produktów oraz usług, które jesteśmy w stanie kupić za określoną kwotę. Z reguły jest ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem ceny danej waluty w odniesieniu do pozostałych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – przyrost wartości produktu lub uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty innego kraju w przypadku płynnych wartości walut (jest on normowany poprzez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza przyrost wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji staje się wzrost siły nabywczej waluty lokalnej, zmniejszenie wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego i zmniejszenie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr importowanych. Negatywne skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu a także wzrost kosztów pracy w odniesieniu do kosztów pracy poza granicami.Efektem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.

Do góry